บริษัทขนส่งสินค้ามีอะไรบ้าง สำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไร

Rescue Photography  > Lifestyle >  บริษัทขนส่งสินค้ามีอะไรบ้าง สำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไร
0 Comments
บริษัทขนส่งสินค้ามีอะไรบ้าง

บริการขนส่งสินค้า หรือบริการขนส่งพัสดุ ที่เราทั้งหลายต่างรู้จักกันดีในปัจจุบัน ที่มีความสะดวกสบายจัดส่งสินค้า แถมยังใช้เวลาไม่กี่วันเท่านั้นพัสดุก็สามารถส่งถึงบ้านได้แล้ว แต่ทุกคนทราบหรือไม่ว่าการขนส่งในปัจจุบันไม่ได้เพียงแค่การขนส่งพัสดุทั่วไปเท่านั้น ยังมีการขนส่งสินค้าอื่น ๆ ในปัจจุบันที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราเลยก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นในบทความนี้จะพาไปดูกันว่า บริษัทขนส่งสินค้ามีอะไรบ้างสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไรในปัจจุบัน

บริษัทขนส่งสินค้ามีอะไรบ้าง สำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไร

การขนส่งสินค้าในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท อันได้แก่

1. การขนส่งทางบก (Road or Motor Transportation)

2. การขนส่งทางน้ำ (Water Transportation)

3. การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation)

4. การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ (Container System)

5. การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation)

ซึ่งการขนส่งเหล่านี้เป็นการขนส่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อชีวิตประจำวันของเรา เพราะในทุกวันที่ซื้อของมาใช้ในชีวิต ล้วนแล้วต้องผ่านการขนส่งที่ว่ามานี้ทั้งนั้น โดยเริ่มจาก

  1. การขนส่งทางบก (Road or Motor Transportation) การขนส่งที่ใช้พาหนะบนบกในการเดินทางของสินค้าได้แก่

– การขนส่งทางรถไฟ (Railroads)

– การขนส่งทางรถยนต์ (Motor Transportation) หรือรถบรรทุก (Truck Transportation)

– การขนส่งทางจักรยานยนต์

  • การขนส่งทางน้ำ (Water Transportation) คือ การขนส่งโดยการใช้แม่น้ำลำคลอง หรือทะเลเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้า ซึ่งจะ

ส่งผ่านเรือขนาดใหญ่ที่สามารถรับน้ำหนักได้เป็นจำนวนมาก เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ปริมาณมากเป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหาย ได้แก่ แร่ หิน สินค้าที่บรรจุตู้คอนเทนเนอร์มูลค่าหลายล้านบาท เป็นต้น

  • การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) เป็นการขนส่งระหว่างประเทศ หรือการขนส่งที่ต้องการความรวดเร็ว

สะดวกและปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ รถสปอร์ต เครื่องมือทางการแพทย์ ยาที่ต้องการความเร็วในการขนส่ง เป็นต้น

  • การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ (Container System)  เป็นการขนส่งโดยบรรจุสินค้าที่จะขนส่งลงในตู้ทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่

แล้วทำการขนส่งโดยรถบรรทุก รถไฟ หรือเครื่องบิน ไปยังจุดหมายปลายทางโดยระหว่างทางจะไม่มีการเปิดตู้ออกมาอย่างเด็ดขาด จนกว่าเจ้าของหรือบริษัทที่รับผิดชอบจะมารับไป

  • การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation)เป็นการขนส่งสิ่งของประเภทของเหลวและก๊าซผ่านสายท่อ เช่น น้ำประปา

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งการขนส่งชนิดนี้จะไม่มีการเคลื่อนที่ แต่จะส่งผ่านท่อที่ฝั่งอยู่ในใต้ดิน หรือใต้มหาสมุทร โดยจะมีผู้ควบคุมดูแลอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยสรุปแล้วการขนส่งในปัจจุบันมีมากมายหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการ และความรวดเร็วของการส่ง เพราะในบางวิธีนั้น คนทั่วไปก็ไม่สามารถใช้บริการวิธีเหล่านั้นได้โดยตรงอย่างเช่น การส่งผ่านท่อ หรือการส่งผ่านระบบคอนเทนเนอร์ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการขนส่งทุกประเภทเป็นการขนส่งที่ขับเคลื่อนธุรกิจในสังคมของประเทศเราให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ในแต่ละวัน และนี่คือทั้งหมดของบริษัทขนส่งสินค้ามีอะไรบ้างสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published.